Bemærkninger til stævnet

Stævnet afholdes på Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet og ikke i Hobro hvor rideklubben hører til.

BEMÆRK AT DER ER BEGRÆNSNINGER PÅ KLASSERNE OG DERFOR ER TILMELDING EFTER FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET. MAN KAN ALTSÅ IKKE REGNE MED AT DER ER LEDIGE PLADSER HELT FREMTIL TILMELDINGSFRISTEN.

VIGTIGT - Ved tilmelding af BOKS MÅ DER KUN TILMELDES ÉN BOKS pr. PONY. I må ikke tilmelde flere bokse på samme pony, selvom det er muligt. (Der bliver kun registreret 1 boks pr. hest i systemet)

Sekretariatet har tlf. 29924851 og inden stævnestart er der træffetid hver dag efter kl. 17.00. Vi opfordrer jer til at skrive mail til os på . Skriv WUP og rytterens navn i overskrift. WUP står for Warm Up Pony.

Ved ankomst til stævnepladsen skal der afleveres pas og meldes ankomst i Sekretariatet for enden af den store Opvisningshal.

Staldvagt fra mandag den 19.11.18: tlf. 41784648. Stalden åbner mandag kl. 16.00. Der kan først rides i ridehallen mandag aften, når rideskoleundervisningen er slut - måske ca. kl. 20. Ellers kan der rides på de udendørs dressurbaner nede på græsmarken og i den lille opvarmningshal i staldområdet.

Stævnesmed under stævnet er tlf. 40624910.

Hø og spåner: Der kan købes hø og spåner under stævnet.

Ridetid: Da der normalvis er stor søgning til stævnet må der påregnes ridetid fra kl. 6.30 - ca. 22.00 de fleste dage, inkl. søndag.

Christmastrøjer kan købes via GO og størrelse sendes på mail til - se hjemmeside og følg med på facebook.

Der skal tilmeldes via GO og i absolut nødstilfælde kan tilmelding ske via mail - det koster kr. 50,- pr. rytter. Mail: . Tilmeldingen er først gældende når der er indbetalt indskud samt tilmeldingsgebyr på konto (bemærk NYT kontonummer). Skriv WUP+rytterens navn i reference. Ryttere tilmeldt via GO har 1. prioritet.

Framelding efter reglementet: Ved framelding inden den 14.11.2018 kl. 18.00 tilbagebetales 100% af indskud og boks dog fratrukket et frameldingsgebyr på kr. 50,-. Ved framelding efter den 14.11.2018 kl. 18.00 og til den 19.11.2018 kl. 18.00 tilbagebetales 50% af boks og indskud fratrukket et frameldingsgebyr på kr. 50. Ved framelding efter den 19.11.2018 kl. 18.00 vil der ikke blive tilbagebetalt penge, ej heller ved dyrlægeerklæring. Tilbagebetaling vil ske senest 14 dage efter stævnet.

Hver rytter kan max. kvalificere 1 pony til hver finale, og hver pony må i alt starte 2 finaler. (I trøstefinalerne kan hver rytter have max. 3 ponyer i hver kategori jf reglementet.)

BEMÆRK: Der betales for en tur svarende til 1. kvalifikation + 2. kvalifikation + enten finale eller trøstefinale. Det vil sige I skal kun melde til 1. kvalifikation i den tur I ønsker at ride.

Messingtur:

Turen er åben for ekvipager der har max. fem nulrunder i LA til C-stævner i 2018 eller højere placeringer til C og B stævner i 2018. Ved tilmelding til 1. kvalifikation betales samtidig for 2. kvalifikation + enten finale eller trøstefinale. Er man kvalificeret til finalen kan man ikke skifte over i trøstefinalen. Undtaget hvis man har kvalificeret to ponyer til finalen, så må den ene gå finalen og den anden trøstefinalen.

Begge kvalifikationsklasser skal været startet for at kvalificere sig til finalen. Kat. 3, Kat. 2 og kat. 1: De 50 pct bedste sammenlagt fra de to kvalifikationsklasser går videre til finalen, resten til trøstefinalen. I hver af de kvalificerende klasser gives et antal point for placeringen i klassen, og de ryttere, der opnår flest point sammenlagt, er kvalificerede til start i finalen. Der gives point efter, hvor mange starter der ønskes i finalen - her kaldet X. Der gives følgende point: Vinderen får X + 3 point, nr. 2 får (X-1) + 2 point, nr. 3 får (X-2) + 1 point, nr. 4 får (X-3) point, nr. 5 får (X-4) point, osv.. Der suppleres ikke op.

Bronzetur:

Turen er åben for ekvipager der IKKE har placering i MB til C-stævner i 2018 eller højere placeringer til C og B stævner i 2018. Ved tilmelding til 1. kvalifikation betales samtidig for 2. kvalifikation + enten finale eller trøstefinale.

Er man kvalificeret til finalen kan man ikke skifte over i trøstefinalen. Undtaget hvis man har kvalificeret to ponyer til finalen, så må den ene gå finalen og den anden trøstefinalen.

Begge kvalifikationsklasser skal været startet for at kvalificere sig til finalen. Kat. 3, Kat. 2 og kat. 1: De 50 pct bedste sammenlagt fra de to kvalifikationsklasser går videre til finalen, resten til trøstefinalen. I hver af de kvalificerende klasser gives et antal point for placeringen i klassen, og de ryttere, der opnår flest point sammenlagt, er kvalificerede til start i finalen. Der gives point efter, hvor mange starter der ønskes i finalen - her kaldet X. Der gives følgende point: Vinderen får X + 3 point, nr. 2 får (X-1) + 2 point, nr. 3 får (X-2) + 1 point, nr. 4 får (X-3) point, nr. 5 får (X-4) point, osv.. Der suppleres ikke op. Der suppleres ikke op.

Sølvtur:

Begge kvalifikationsklasser skal været startet for at kvalificere sig til finalen. Turen er åben for ekvipager, der IKKE har placering i MA til C eller B stævner i 2018 eller højere placeringer.

Kat. 3: De 50% bedste sammenlagt fra de to kvalifikationsklasser går videre til finalen, resten til trøstefinalen. Kat. 2 og kat. 1: De 50 pct bedste sammenlagt fra de to kvalifikationsklasser går videre til finalen, resten til trøstefinalen. I hver af de kvalificerende klasser gives et antal point for placeringen i klassen, og de ryttere, der opnår flest point sammenlagt, er kvalificerede til start i finalen. Der gives point efter, hvor mange starter der ønskes i finalen - her kaldet X. Der gives følgende point: Vinderen får X + 3 point, nr. 2 får (X-1) + 2 point, nr. 3 får (X-2) + 1 point, nr. 4 får (X-3) point, nr. 5 får (X-4) point, osv.. Der suppleres ikke op. Der suppeleres ikke op.

Ved tilmelding til 1. kvalifikation betales samtidig for 2. kvalifikation + enten finale eller trøstefinale.

Guldtur:

Der er kun én kvalifikationsklasse i hver kategori. Åben for ekvipager der ikke har placering i S på B niveau eller højere. Trøstefinalen for Guldtur er den samme som Trøstefinalen for Sølvtur.

Indskuddet i kvalifikationsklassen er også betaling for finale/trøstefinale

Kat. 3: De 50% bedste fra hver kvalifikationsklasse samt ligeplacerede på fejl går videre til finalen, resten til Trøstefinalen.

Kat. 2 og Kat. 1: De 50% bedste fra kvalifikationsklassen samt ligeplacerede på fejl går videre til finalen, resten til Trøstefinalen.HVER PONY MÅ MAKSIMALT STARTE 6 KLASSER TIL STÆVNET, og max to klasser om dagen.

Hvis man har meldt to ture og det ender med at man skal ride trøstefinale i begge ture og trøstefinalerne er lagt sammen, får man naturligvis indskud tilbage for den start, der ikke er mulig.